Çatı Tipi GES

Çatı Tipi GES

Çatı Tipi GES

Arazi kurulumu konusunda hatırı sayılır sayıda proje referansı olan DBE ENERGY, aynı başarıyı Çatı Tipi Güneş santrallerinde de yakalamıştır. Üreten tüketiciler olma yolunda atılmış önemli mevzuatsal adımlar, Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali kurulumu konusunda büyük bir fırsat doğurmaktadır. Bütün çağa ayak uydurması gereken şirketler gibi
DBE ENERGY de bu konu üzerine geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.

EPC hizmeti verilecek yatırımcılara sağlanacak hizmetler:

Keşif hizmeti: Doğru fizibilite çalışmasını hazırlayabilmek adına çatı görünütüsü ya da direkt çatının bulunduğu yere giderek gerekli bilgiler mühendislerimiz tarafından yerinde alınır.

Ön fizibilite hizmetleri: Farklı mühendislik disiplinlerinin görüşleriyle projenin hayata geçmesinin ilk safhasında hazırlanır.

Başvuru hizmetleri: Kurulumu gerçekleştirilecek tesislerin resmi süreçlerinin yürütülmesi ve takip edilmesi hizmeti verilir.

Projelendirme Hizmetleri: Saha ve meteorolojik özelliklere göre yapılan santral tasarımları üretimdeki artış azalış oranını ciddi seviyede etkilemektedir. Uygun tasarım, ekipman ve mevzuat gereklerinin dikkate alınmasıyla projelendirme yapılır.

Üretim raporu hizmetleri: Kurulum ve devreye alma süreçleri tamamlanmış yatırımların nihai kontrolleri sonrasında hazırlanan üretim raporu hizmetleri verilir