Hibrit

Hibrit

Hibrit

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi. Hibrit enerji santralleri olarak adlandırılan bu tesisler sayesinde farklı kaynaklardan enerji üretimi yapılarak enerjiyi yönetime kabiliyeti doğmuştur. Bu sayede enerji arzının artışı sağlanırken elde edilen kâr marjı pozitif yönde ivmelenmektedir.

Hibrit santraller, aynı bölgede eş zamanlı ya da farklı zaman dilimlerinde birden fazla birincil kaynaktan elektrik üretimi gerçekleştirebilir. Böylece mevcut durumdaki ENH ve kurulu trafo gücü üzerinden maksimum şekilde faydalanılır. Santral arazisindeki boş olan alanlar yeni bir enerji kaynağı ile değerlendirilir. Böylece daha stabil ve öngörülebilen üretim değerlerine ulaşılabilir.

Rüzgar enerji santralinde, rüzgar hızının göstermiş olduğu değişkenlikten kaynaklı enerji üretim kayıplarını, mevcut santrale ek yardımcı kaynağa dayalı güneş enerji santrali kurulumu yapılarak telafi edilebilir ve enerji üretimi sürdürülebilir hale dönüştürülebilir.

Biyokütle enerji santralinde hammadde eksikliği gibi nedenlerle tam kapasite üretim yapılamayan durumlara alternatif çözüm sunabilecek olan bir güneş enerji santrali sayesinde enerji üretimine devam ederek kayıpların önüne geçilebilir.

Hidroelektrik enerji santrallerinde son yıllarda yaşanan çevresel sorunlarında büyük ölçekte etkili olduğu su eksikliği neticesinde enerji üretiminde düşüş yaşanan durumlarda mevcut sisteme entegre edilebilecek yüzer güneş enerji santrali ile yaşanan kayıpların etkisi minimize edilebilir. Ayrıca HES üzerine kurulan bir Yüzer Güneş Enerji Santrali kapladığı alandaki buharlaşmayı azaltarak rezervdeki su kayıplarını önlemektedir. Bunun yanı sıra panellerin su ile soğuması sağlanarak karada kurulu bir tesise oranla daha verimli çalışan bir tesis elde edilebilir.

Hibrit sistemler depolama teknolojileriyle birleşirse kesintisiz enerji sunulabilir. Bu sayede enerjinin üretilmediği zamanlarda depolama sistemleri şebekeye verilen elektriğin devamlılığını sağlanabilir.

Üretim tesislerindeki yardımcı kaynak, ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önlisans/lisans kapsamında değerlendirilecek olup üretilen enerji mevcut YEKDEM fiyatı üzerinden satılabilir, YEKDEM sonunda ise serbest piyasa üzerinden enerji satışına devam edilerek yapılan yatırımdan kazanç sağlanmaya devam edilebilir.

DBE Energy olarak uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve konusunda dünya çapında uzman çözüm ortaklarımız ile beraber Hibrit GES projeleri için projelendirme, ekipman ve sistem temini, montaj ve devreye alma hizmetleri ile anahtar teslim proje hizmeti veriyoruz.