Depolama Sistemleri

Depolama Sistemleri

Depolama Sistemleri

Hayatımıza bir süre önce giren Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları kapsamında enerji sektöründe de mühim adımlar atılmıştır. Yenilenebilir enerji santrallerinin kullanımının artması ve bu sebeple iletim ve dağıtım şebekelerinde sağla- namayan frekans değeri, elektrik üretim ve tüketim miktarına bağlı olarak oluşan yükün bir çözümü olarak depolama sistemi entegrasyonu özellikle yenilenebilir enerji santrallerinde çok büyük önem taşımaktadır.

Gelişen teknoloji ve çıkan mevzuatlara uygun olarak AR-GE çalışmalarını sürdüren DBE ENERGY tesislerin verimi ve şebekeye bağlı olarak kullanımını en efektif şekilde sağlayacak tasarımı geliştirmek adına çalışmaktadır.