Test Hizmeti

Test Hizmeti

Test Hizmeti

Güneş Enerji Santrallerinde izolasyon, topraklama, I-V Curve ve termal test gibi ölçümleri yapmakta olan DBE ENERGY, test sonuçları ile beraber yapılan analizlerle ileride yaşanabilecek olası arızaları önceden tespit etmekte- dir. Bu sayede ekipmanlarda oluşabilecek büyük arızaların önüne geçmektedir. Ayrıca yapılan testlere göre yıllık üretim ve kazanç miktarını ortaya çıkarmaktadır. Buna ek olarak inverterlerin string bazlı üretim performans eğrisini oluşturarak stringlerin verim karşılaştırmasını yapmaktadır.