EPC Hizmetleri

EPC Hizmetleri

EPC Hizmetleri

EPC “Engineering, Procurement, Construction” kelimelerinin kısaltması olup Türkçe’ de “Mühendislik, Tedarik ve Kurulum” anlamına gelmektedir. Bu da firmanın tüm mühendislik, üretim, teslim ve montaj işlemlerini kendisinin üstlenmesi anlamını taşımaktadır.

DBE ENERGY ile EPC sürecinde projelerin kilit noktalarına ışık tutuyoruz:

• Yatırımcının talep ve isteklerine göre projenin oluşturulması,
• Tesis yapımı aşamasında mevcut ve oluşabilecek çevresel şartların doğru analiz edilmesi,
• Mevcut mevzuat bilgi birikimi ışığında yapılan projelerin hayata geçirilme sürecinde ortaya çıkacak

sorunları minimum seviyede tutulması,
• Tasarım aşamasında kullanılan dizayn programları ile insan faktörü kaynaklı hataların minimuma indirilmesi, • Sahip olunan sektörel tecrübe ışığında doğru ekipmanın seçilmesi ve teknik know-how’ la tesisin devreye

alınmasından uygulama sonrası süreçte yatırımcının yaşayacağı sorunların önüne geçilmesi.

EPC hizmeti verilecek yatırımcılara sağlanacak hizmetler:

  • Ön fizibilite hizmetleri: Farklı mühendislik disiplinlerinin görüşleriyle projenin hayata geçmesinin ilk safhasında hazırlanır.

  • İmar Hizmetleri: Jeolojik etüt çalışmaları, şehir bölge planlaması, çevre mühendisliği ve harita mühendisliği çalışmaları dahil imar değişikliği başvurusu için tüm çalışmalar yürütülür.

  • Projelendirme Hizmetleri: Saha ve meteorolojik özelliklere göre yapılan santral tasarımları üretimdeki artış azalış oranını ciddi seviyede etkilemektedir. Uygun tasarım, ekipman ve mevzuat gereklerinin dikkate alınmasıyla projelendirme yapılır.

  • Tasarım aşamasında kullanılan dizayn programları ile insan faktörü kaynaklı hataların minimuma indirilir.

  • Üretim raporu hizmetleri: Kurulum ve devreye alma süreçleri tamamlanmış yatırımların nihai kontrolleri

    sonrasında hazırlanan üretim raporu hizmetleri verilir.